Vernostný program Bion3

Už niekoľko rokov zabezpečujeme pre značku Bion3 Vernostný program pre spotrebiteľov. Každé balenie multivitamínu Bion3 obsahuje nami vygenerovaný a vytlačený unikátny kód, pričom vďaka nášmu technickému riešeniu dokážeme pri registrácii rozlišovať druh aj veľkosť balenia, aby sme súťažiacemu vedeli správne pripisovať body a po nazbieraní požadovaného počtu bodov mu zasielať ním preferované balenie. Samozrejmosťou v prípade Vernostného programu je aj telefonická / e-mailová infolinka a web stránka, ktorú sme vytvorili a spravujeme.