TÜV SÜD Slovakia

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia buduje po celom Slovensku sieť nových a moderných STK. Sme veľmi radi, že svoju dôveru vložili do našej spoločnosti a že im zabezpečujeme absolútny full servis.

Vytvorili sme online kampaň pred otvorením STK, kde si zákazníci mohli generovať svoju zľavu na návštevu STK, ktorú naša aplikácia automaticky generovala vo forme personalizovaného elektronického poukazu, chráneného EAN kódom a unikátnym číselným kódom.

Samozrejme sme zabezpečili aj PPC a banerovú online kampaň, vrátane krátkych 6 sekundových nadabovaných videí. V súčasnosti web stránka www.tuv.sk obsahuje aj admin pluginy s možnosťou odosielania automatizovaných pripomienkových SMS a kontrolou vydaných zľavových poukazov.

STK sme celú obrandovali svetelnou aj nesvetelnou reklamou, postavili takmer 5 metrov vysoký svetelný pylón a zabezpečili výrobu reklamných predmetov. Dokonca sme nemali problém zabezpečiť aj vymaľovanie vnútorných priestorov, polep okien do zrkadlových fólií, či dokonca namaľovanie čiar priamo v hale STK špeciálnou polyuretánovou farbou. Jednoducho full servis od nás nepozná hranice.