Stérimar

Pre 100% prírodné spreje morskej vody Stérimar zabezpečujeme okrem grafických služieb aj celkovú online komunikáciu, vrátane správy sociálnych médií, web stránky a aj e-shopu. Pre Stérimar sme pripravovali aj mnoho spotrebiteľských súťaží, ktoré sa tešili obrovskému záujmu a účasti.