Slovenský Rybársky Zväz

SRZ patrí medzi najväčšie členské organizácie na Slovensku. Pýši sa viac ako 120 000 členmi, pričom každý z nich má povinnosť používať povolenku na rybolov. Pre SRZ sme zabezpečili redesign povolení na rybolov, pričom každé z nich je graficky rozlíšené a prehľadné. Keďže aj nečlen SRZ má možnosť loviť ryby, zabezpečili sme aj povolenky pre nečlenov, od samotného návrhu formátu, cez grafické práce až po tlač a zabezpečenie povolení holografickými ochrannými prvkami.